دختر گلم نازنين زهرا

نازنين و بابایی

یه روز با شادی بابا نازنين رو انداخت هوا نازنين یه خورده ترسید تنش یه خورده لرزید بابا نازنين رو بوسید چشمای نازشو دید گفت عسلم تو حالا بخند برای بابا بابا آرزوش اینه نازنين شو شاد ببینه کاشکی بزرگ شی زودتر تا بتونیم ما بهتر با هم بشیم همبازی کنیم دو تایی بازی ماشین بازی توپ بازی الاکلنگ تاب بازی با هم پازل بسازیم به دوستیمون بنازیم من به هوای کودک بشم یه مرد کوچک ...
3 اسفند 1392

زندگی

زندگی یعنی بهونه واسه ی خندیدن تو زندگی یعنی یه فرصت واسه ی تابیدن تو زندگی یعنی همین دم, زندگی یعنی همین جا زندگی یعنی خود تو , زندگی یعنی یه رویا تو می تونی ساده باشی مثل یه برگ شقایق یا می تونی جاری باشی مثل رودخونه یا قایق می تونی پرنده باشی,زندگی یعنی پریدن زندگی یعنی گذشتن,زندگی یعنی رسیدن زندگی یعنی یه عینک واسه ی دوباره دیدن زندگی یعنی با لبخند کل دنیا رو خریدن زندگی یعنی بشینی روی ایوون پشت به دیوار زندگی یعنی بگی که من برنده می شم اینبار زندگی یعنی بدونی هیچ کجایی نیستی تنها زندگی یعنی خدارو حس کنی همیشه هرجا زندگی یعنی ستاره,ساده اما آسمونی زندگی یعنی بتابی تا تو آسمون بمونی زندگی یعنی مهم نیست تو چ...
3 اسفند 1392

راه رفتن فرشته آسمونها در زمين

 دختر ناز مامان در تاريخ92/11/30 راه رفتن ياد گرفتی و داری  قشنگ راه ميری دختر ناز بابا مامان يکم حرف ميزنی ميگی بابا و دادا الهی قربون حرفهای قشنگت بشم یه روز خوب خدا     نازنين بلند شد از جا     جیغ می زدو می خندید     او شروع کرد به تاتا     می خورد زمین پا می شد     نازنين خسته نمی شد     می افتاد و می خندید     دو باره سرپا می شد     مامان جون مهربون     بابا با لب خندون     کف زدن های اونا   &...
3 اسفند 1392

لالايی

                        شب شده باز دوباره            آسمان چه حالی داره؟                    چشماش یه کم خماره        انگار که لالا داره                    باباش بالش میاره               سرش رو روش میذاره   ...
3 اسفند 1392
1