دختر گلم نازنين زهرا

دندون

دختر ناز مامان در تاريخ92/08/03 اولين دندونش داره در مياد فقط دست بزنی متوجه ميشی در اولين فرصت برات جشن ميگيرم انار دونه دونه بچه ای دارم دردونه قشنگ و مهربونه انار دونه دونه سه چهار روزه که بچم گرفتار دندونه انار دونه دونه توی دهان بچم یه گل زده جوونه گل نگو مرواریده مثه طلای سفیده ...
28 آبان 1392

دختر لپ گلی

  دخترک لپ گلی دخترک لپ گلی             بیا بکن بلبلی بس که نمک می ریزی             پیش همه عزیزی خیلی قشنگ و پاکی       بدون گرد و خاکی سرت رو شونه کردی      بافتی و دونه کردی خیلی قشنگ می خندی     بخند بخند که قندی با ادبی تو دختر          از همه کس تو بهتر   ...
12 آبان 1392

آدم برفی

         آدم برفی زمستون اومده جونم زمستون هوا سرده میاد هی برف و بارون هوای روز برفی رو بنازم دلم می خواد آدم برفی بسازم آدم برفی مثه یه قرص ماهه دماغش یه هویج چشاش سیاهه اگه خورشید بیاد از پشت ابرا یه دفعه آب میشه اون گوله برفا   ...
12 آبان 1392
1