دختر گلم نازنين زهرا

مامان بازی

در تاريخ 93/11/01 برای اولين بار با دختر نازم مامان بازی کرديم دخترم برای مامان با اسباب بازی هات چای درست کرده ای همش  ميگفتی مامان بخور مامان بخور اون عصر شايد قشنگ ترين بازی از نظر تو انجام داديم همش میخنديدی الهی فدای خنده هات      ...
5 بهمن 1393
1