دختر گلم نازنين زهرا

آرامش زندگی

  آرامش زندگی هر مردی احتیاج به چهار زن دارد تعجب نکنید اولین زن مادر اوست زنی که با مهربانی او را بزرگ می‌کند و به او راه رفتن را یاد می‌دهد با عشق به او حرف زدن و راه درست زندگی را نشان می‌دهد زن دوم خواهر اوست که با او غیرت را یاد می‌گیرد و هم‌بازی شدن را زن سوم همسر اوست کسی که عشق را با او تجربه می‌کند همراه شدن و یکی شدن اما آخرین زن و از همه مهم‌تر دختر اوست که دنیا را با او تجربه می‌کند   ...
3 اسفند 1394
1