دختر گلم نازنين زهرا

عقد دختر دايی مامان

وقتی از مشهد در تاريخ94/02/24 برگشتيم کل روز استراحت کرديم و کارهای روز بعد را انجام داده ايم در تاريخ94/02/25 عقد دختر دايی مامان بود خيلی خوش گذشت اميدورام مژگان جان خوشبخت بشی ولی تو خيلی من را اذيت کردی هر چی بزرگتر شده ای من را بيشتر اذيت ميکنی نميدونم چراچراچرا
30 ارديبهشت 1394

مشهد مقدس سال94

دختر نازم در تاريخ 94/02/17 با اتوبوس من و تو بابا و عزيز و دختر دايی عزيز مسافر مشهد شده ايم خيلی خيلی خوشحال بوده  ام از اين که آقا امام رضا دوباره دعوتمون کرد خيلی خوشحال بوديم يه هفته کامل مشهد بوده ايم واقعا خوش گذشت يه جا نزديک حرم پيدا کرديم هر روز به حرم ميرفتيم تو هم با اون چادر زيبات زيباتر شده بودی  خادم های حرم همه به تو شکلات ميدادن بس که ناز شده بوده ای دوست دارم دخترم با تمام وجود روز  های خوبی بود برگشتن با قطار برگشتيم در هر صورت مسافرت خوبی بود ...
30 ارديبهشت 1394

روز مرد مبارک94

دختر نازم برای بابايی يه تی شرت خريده ايم و برای بابا ماشاءالله هم يه پيراهن خريدم روز خوبی بود چون تعطيل بوديم و کنار دختر نازم بوديم
29 ارديبهشت 1394
1