دختر گلم نازنين زهرا

درد و دل با دخترم

دختر ناز مامان شرمنده  وقت نکرده ام برات بنويسم آخه همکار مامان ديگه سرکار نمياد واقعا جاش خالی هست اميدوارم هر جا هست موفق باشه  برای همين کارهام خيلی زياد شده هر چند وقت يکبار ميام به سايتت سر ميزنم اين چند وقت دايی ميثم آمد کرمان دو هفته بوده اند خيلی خوش گذشت تو هم همش با امير سام بازی میکردی  دوست دارم مامان جون ...
18 مهر 1394
1