دختر گلم نازنين زهرا

یلدات مبارک

امروز آخر روز پاییز است بابات تا ساعت۷سرکار بود وقتی اومد رفتیم بهد از خوردن شام رفتیم خونه بابا ماشاالله برای یلدا خدا همیشه بزرگترها رو برامون نگه داره  یلدات مبارک دختر نازم
30 آذر 1395

بدون عنوان

دختر نازم تولدت بود خونه عزیز اینها برات تولد گرفتیم خیلی دوست دارم دخترم هر زمان بتونم عکس ها برات میزارم
15 آذر 1395
1