دختر گلم نازنين زهرا

تولد8 ماهگی

سلام دخترم نازم نازنين جان امروز 92/05/13 هست و تولد8 ماهگی هم هست دختر گل و خوشکلم تازه داری حالت 4 دست و پا رو میگيری ولی نمی تونی بيايی جلو الهی قربونت بشم که به زور می خندی تا خودت و برای من و بابا عزيز کنی دخترم خيلی هم لوس شدی همش برامون ناز میاری تا بوست کنيم میدونی دوست داريم عزيز دلم نازنين خوشکلم فدات بشم مادر   ...
9 شهريور 1392

آلبوم

دختر گلم برات يه آلبوم عکس هم درست کردم بعضی ها رو ميزارم تا ببينی     ...
9 شهريور 1392

پيام بازرگانی

دخترم نازنين وقتی پيام بازرگانی شروع بشه هر چی صدات بزنيم نگاه هم نمیکنی ديروز بابا بزرگی هر چی صدات زد نگاه نکردی فقط حواست ميره به تلويزيون خوشکل دستت هم میزاری زير چونه ات ...
9 شهريور 1392