دختر گلم نازنين زهرا

خدایا

توکل بر خدایت کن ، کفایت میکند حتما ... اگر خالص شوی با او ، صدایت میکند حتما ... اگر بیهوده رنجیدی ، از این دنیای بی رحمی ؛ به درگاهش قناعت کن ، عنایت میکند حتما ... دلت درمانده میمیرد ، اگر غافل شوی از او ؛ به هر وقتی صدایش کن ، حمایت میکند حتما ... خطا گر میروی گاهی ، به خلوت توبه کن با او ؛ گناهت ساده میبخشد ، رهایت میکند حتما ... به لطفش شک نکن گاهی ، اگر دنیا حقیرت کرد ؛ تو رسم بندگی آموز ، حمایت میکند حتما ... اگر غمگین اگر شادی ، خدایی را پرستش کن ؛ که هر دم بهترینها را ، عطایت میکند حتما ...
24 فروردين 1395

دخترم

عزیزترینم,فرزندم  من مادرت هستم... من با عشق, با اختیار, با اگاهی تمام پذیرفته ام که مادرت باشم  تا بدانم خالقم چگونه مخلوقش را دوست میدارد هدایت میکند و در برابر خواسته های تمام نشدنی اش لبخند میزند و در اغوشش میگیرد, من یک مادرم هیچ کس مرا مجبور به مادری نکرد...  من به اختیار مادر شدم تا بدانم معنی بی خوابی های شبانه را تا بیاموزم پنهان کردن درد را پشت همه حجم سکوتی,که گاه از خودگذشتگی نامیده میشود...  تا بدانم حجم یک لبخند کودکانه ات می تواند معجزه زندگی دوباره ام باشد... من نه بهشت می خواهم نه اسمان و نه زمین ...  بهشت من زمین من و زندگیم نفس های ارام کودک...
23 فروردين 1395

95/01/18

دختر خوشکلم خونه عزيز بوديم من و بابا تازه از سرکار اومده بوديم ساعت4عصر بود عزيز چای درست کرده بود تو هم گفتی چای ميخوام بهت داديم بابا جون يه قند کوچک بهت داد وقتی ما سرگرم حرف بوديم تو دور از چشم همه يه قند بزرگ کردی دهنت قند توی گلوت گير کرده بود هر کاری کرده ايم بيرون نميومد آخرش خاله ثريا با ناخنش قند رو فرستاد پايين گلوت زخمی شده بود ولی بازم جای شکرش باقی هست که هستی دختر نازم خدا دوباره تو رو به ما بخشيد خدايا شکرت هزاران بار شکرت
23 فروردين 1395

خاطرات نوروز95

دختر نازم سلام عزيز مامان سال94 با همه خوبی ها و بدی هاش به پايان رسيد سال جديد با   دايی ميثم و خاله مژگان و امير سام کوچلو وعزيز رفتيم مشهد بعد رفتيم شمال و بعد هم قم 10 روزی گشتيم واقعا خوش گذشت هم به خاطر اينکه تو دختر نازم کنارم بودی هم دور از کرمان دختر خوشگلم خيلی زياد دوست دارم با تمام وجود .اينم عکس های نوروز95 ...
23 فروردين 1395
1